کلیپی درباره اوج علمی و معنوی مرحوم محمد حسین طباطبایی در کلام بزرگان و شعرخوانی خود علامه