تاریخچه این آش به زمان ناصرالدین شاه بر می گرده و نذری وی داشته است؛ مواد این آش، شامل چهارده رأس گوسفند و مقدار زیادی حبوبات، سبزی‌ و ادویه‌های مختلف بود هنگام پختن این آش، نزدیکان شاه به اتفاق خانواده خیلی تلاش می‌ کردن که در تهیه مقدمات این آش نذری، از دیگران جلو بزنن و نهایت خدمت و ارادت خودشون رو به شاه نشان بدن اما مراسم پختن این آش، آنقدر شلوغ و بی نظم بوده که بعدها برای بی نظمی و شلختگی، ضرب المثل شده