آدمی‌ که پشت به خورشید می ایسته، فقط سایه خودشو می‌ بینه؛ کلیپ کوتاه و تاثیر گذار از سریال خاطره انگیز ‌آژانس دوستی به کارگردانی احمد رمضان زاده با بازی اسماعیل داورفر و حسین پناهی