کلیپی از صحبت ها و شعرخوانی استاد دکتر رشید کاکاوند در برنامه کتاب باز سروش صحت درباره لحظه مرگ و زندگی عاشقانه