با بستن خاص بند کفش و رنگی آنها مدل و استایل تیپ خودتون را زیبا کنید