گروه هکر عصای موسی Moses Staff با انتشار این فیلم نوشت: جامعه جهانی در تلاش برای تامین امنیت دولت جنایتکار صهیونیستی است. با این حال ما توانستیم به زیرساخت‌ های سایبری رژیم جانی صهیونیستی نفوذ کنیم و به فایل 3 بعدی 22 ترابایتی دست پیدا کنیم که خودشان از تمام مناطق اسرائیل با دقت 5 سانتی متر گرفته‌ اند.