احترام به دیگران حال آدم رو خوب می کنه؛ کلیپ زیبا از صحبت های مهران مدیری برای وضعیت واتساپ