در عشق تو کس پای ندارد جز من، در شوره کسی تخم نکارد جز من، با دشمن و با دوست بدت می دارم، تا هیچ کس دوستت ندارد جز من؛ شعرخوانی دکتر رشید کاکاوند برای استوری اینستاگرام عاشقانه در برنامه کتاب باز سروش صحت