ویدیو مربوط به مراسم بزرگداشت بانو آدینه در افتتاحیه نمایش سرحدات لیر است که با حضور هنرمندان برگزار شد و خدمات هنر بازیگری خانم گلاب آدینه تقدیر شد.