چه عنایتی چه شاه با کرامتی چه سعادتی، چه ذکر با حلاوتی چه عبادتی، چه بزم محبتی آقا؛ کلیپ دلنشین نجوا با امام حسین علیه السلام با نوای حاج محمود کریمی