یه روز سارا توی اتاق مشغول نقاشی بود که چشم اش به عروسک گربه اش افتاد که باباش برای تولدش خریده بود؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت پرنده رو درخته شده شلخته.