تو چنین کن و دلشکن ای باد خزان، گر خود انصاف کنی مستحق نفرینی؛ کلیپ زیبا با نام باد خزان برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ