20گل تماشایی ستاره تیم ملی با پیراهن زنیت؛ سردار آزمون در دو فصل اخیر یکبار آقای گل لیگ برتر روسیه شده و یکبار نیز با ۱۹ گل و با کمتر از یک گل، از دریافت این جایزه بازماند.