کلیپ قرآنی فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِیٌّ حَمِیدٌ چرا که خداوند بی‌نیاز و شایسته ستایش است ازسوره ابراهیم آیه ۸ برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ