علی اکبر رائفی پور: به خدا یه خورده توقعات رو بیارین پایین ببینید آمار ازدواج چی میشه، خدا وعده داده که ازدواج کن من کمک می کنم...