قطعا همتون واسه یکبار هم که شده اسم فیلم زخم‌کاری رو شنیدید. توی این سریال با داستانی روبرو می شیم که شرارت ها، زیاده خواهی ها و بدجنسی های دوشخصیت اصلی این فیلم که خانوم هستن رو نشون میده. درسته که توی این سریال زن ها مغزمتفکر بودن اما روایت طوری پیش رفت و تموم شد که تصویری بسیار حقیر و منفور برای همیشه از زن به جا گذاشت!