جانداران در طبیعت تقریبا در هر رنگی دیده می‌شوند. اما رنگ آبی نسبت به دیگر رنگ‌ ها کمیاب است. در این ویدئو می‌خواهیم با استفاده از فیزیک، شیمی و زیست‌ شناسی ببینیم که اصلا منشاء رنگ در حیوانات چیست و چرا رنگ آبی این‌ قدر کمیاب است.