مثل من ماه هم شده مجنون لیلی، طرح خنده ات دلربایی می کند خیلی؛ ویدئوی نماهنگ فرزاد فرخ از آهنگ جدیدش به نام دلبر خوش مهارت