وسایل مورد نیاز : قیچی، یک عدد کاغذ a4 رنگی، مداد، چسب ماتیکی. تعدادی برگ خشک شده درختان درفصل پاییز باشکل های گوناگون. توضیحات مربوط به ساخت این کاردستی زیبا مرحله به مرحله در فیلم نمایش داده شده است.