الف ب پ ت ث ح خ د ذ ر ز ژ، با من بخون دوباره؛ ترانه کودکانه الفبا برای بچه ها