از سری قسمت های زیبای کارتون ببعی پخش شده از شبکه پویا این قسمت «ببعی قهرمان» ببعی تصمیم می گیره قهرمان بشه و خصوصیات قهرمان رو از پدربزرگ وهمه خانواده می پرسه.