از سری قسمت های زیبای کارتون ببعی پخش شده از شبکه پویا این قسمت «پرنده مهاجر» که ببعی و ببعو با گرم کردن خونشون میخوان که پرنده مهاجر توی خونه اونها بمونه.