توجه ویژه خدا و اهلبیت علیهم السلام به گرفتاران بخشی از صحبت حاج آقای میرهاشم در روز میلاد نبی مکرم اسلام و امام صادق علیه السلام در برنامه سمت خدا بود.