گل زیبای دبل یامگا برای فوتبال استقلال از روی فرصت ضد حمله به تیم ذوب آهن در دقیقه 94 بازی