می‌دونستید مشکل خرابی دندون آدم‌ها ۱۵۰۰۰ ساله که وجود داره؟ اما چرا دندون‌ها خراب میشن و راه حل این مشکل چیه؟ ببینید