دل آرام جهان آرزوی من یا صاحب الزمان، العجل می خونم بعد از هر اذان، آقای مهربان، بی تو سهمم غمه، کی میشه صبح فرج یابن الفاطمه؛ کلیپ العجل با نوای محمد حسین پویانفر