می گن طرف افسردگی داره هزارتا کار می کنیم که حالمون خوب بشه وقتی می گم برو یه دکتر می گه من چمه؛ برشی از سریال طنز شوخی کردم با اجرای مهران مدیری