در این ویدئو نحوه بستن روسری حریر کوتاه برای دختران را آموزش می بینیم.