کلیپ کوتاه و تاثیرگذار سخنان استاد علی اکبر رائفی پور در مورد گناه نکردن و توبه.