کارتون ایرانی «ماه تی تی» که برگرفته از قصه ها و مثل ها و افسانه های ایرانی است با شخصیت یک دختربچه به نام ماه تی تی و پدربزرگ و مادر بزرگ اش در هر قسمت با آگاهی دادن به کودکان آموزشی جالب را رقم می زند. این قسمت معمای زیرزمین.