محمد رضا گرایی مدال طلای جهانی خود در رشته کشتی فرنگی را به شهید گمنام اهدا نمود.