بی تو پاییزی و سرده حال و روز این دقائق؛ اگه دلدارو نبینه بهتره بمیره عاشق؛ گاهی بارونیه چشمام ، گاهی غرق التماسم؛ کجا دنبال تو باشم ، به کجا باشه حواسم؛ حتی واسه‌ ی یه لحظه بیا بشکن این سکوتو؛ نکنه منو نمیخوای که نشون نمیدی روتو ...