نوحه دودمه ای دل من سینه بزن خون به بار که صاحب الزمان شده عزادار، برای شهادت امام حسن عسکری علیه السلام.