آموزش یک ترفند برای بافنده های گل در جمع کردن بالای کلاه بافتنی.