کلیپ کوتاه سخنان استاد علی اکبر رائفی پور درباره جریان و روحیه مصرف گرایی که متاسفانه در برخی مسئولین وجود دارد.