مروری بر قهرمانی های کشتی گیران ایران در رقابت های جام جهانی و صحبت های مقام معظم رهبری