در حالیکه محمدرضا پهلوی می‌گفت هزینه‌ی مهم ما برای این جشن‌ها فقط دادن دو شام است، هزینه اعلامی از سوی دولت ۱۷ تا ۲۲ میلیون دلار بود، با این وجود گزارش سفارت انگلیس نشان می‌داد فقط شهرداری تهران، ۸۱ میلیون دلار خرج این جشن‌ها کرده است.