چین دار کردن کردن حس خیلی خوبه رو به کادو ما میده این کلیپ را ببیند تا کادو کردن هدیه هاتون زیباتر بشه