تاثیرات مخرب دیدن انیمیشن های ترسناک بر وضع روانی کودکان.