یک ورق فوم را بردارید و طبق این کلیپ آموزش کاردستی ریسه گل برش و حالت دهید و روی تل بچسبانید