شاطره و کاسنی، دو گیاه پرخاصیت برای تقویت کبد هستند که می‌ توان از آنها دمنوش درست کرد. گیاهانی مانند شاطره و کاسنی، برای تقویت کبد بسیار مفید هستند که می‌توانند به صورت عرق استفاده شوند. دمنوش این دو گیاه نیز بسیار پرخاصیت است و برای افرادی که کبد چرب دارند، توصیه می‌شود. بوسیله کارشناس برنامه سیمای خانواده شبکه 1 سیما