کلیپ تلاوت زیبای استاد مرحوم عبد الباسط محمد عبدالصمد سوره مومنون در مقام عجم که به سیر خلقت انسان می پردازد.