یک ماه پیش گروه‌های تفحص شهدا حین عملیات کاوش پیکرهای مطهر شهدای دفاع مقدس در تفحص برون‌مرزی، پیکر شهیدی را پیدا کردند که پاهایش با سیم تلفن به همدیگر بسته شده بود. این بسته شدن پا احتمالاً نشان از اسارت شهید پیش از به شهادت رساندن او دارد. این پیکر مطهر که غریبانه چند دهه زیر خاک مدفون شده بود، متعلق به «شهید محمدعلی زمانی» بود.