معجزه‌ای که چینی‌ها با تلاش و برنامه ریزی رقم زدند!/تبدیل هزاران کیلومترمربع از بیابان های رملی چین به پوشش گیاهی مثمر