هر مرد دیگه ای جای اون بود تا حالا یه زن دیگه گرفته بود؛ برشی از سریال جذاب پرده نشین پخش از شبکه آی فیلم بازی ویشکا آسایش و فرهاد آییش