استوری موشن سالروز بزرگداشت حافظ شیرازی گرامی باد. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ؛ از یُمن دعای شب و ورد سحری بود.