چگونه فرزندم رو از انجام کار منفی منصرف کنم؟ نکات بسیار مهمی رو در این پادکست ذکر شده. با دقت چندبار گوش کنید.