راهی جنت الاعلی شد دردانه اباعبدالله؛ جان داده در مدینه از غم ریحانه اباعبدالله؛ در پنجم ربیع الاول غرق عزا شده مدینه یاد امام سر بریده جان داده حضرت سکینه ...