آموزش تهیه کیک کاراملی سیب توسط خانم نرگس فرقانی در برنامه عصر خانواده شبکه دو سیما.