سخنرانی کوتاه حجت الاسلام مسعود عالی در مورد ماهیت امتحان بودن دنیا.